Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šv. Mišių tvarka nuo gegužės 10 dienos

Pranešame, kad nuo gegužės 10 dienos, sekmadienio, Palemono bažnyčioje sugrįžta įprasta šv. Mišių tvarka:
darbo dienomis 18.00 val.,
šeštadieniais 10.00 ir 18.00 val.,
sekmadieniais 8.30, 10.00 ir 12.00 val.

Visose šv. Mišiose galima dalyvauti, bet atsižvelgiant į karantino reikalavimus.
Junkimės į bendrą maldą bei pasidalinkime šia žinia.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių