Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ.M. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS ATLAIDAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ
Gegužės 24 diena, pirmadienis

Š. m. gegužės 24 dieną, pirmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Eucharistijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo mons. Artūras Jagelavičius, parapijos kunigai. Homilijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė visus susirinkusius per Švč. M. Mariją atrasti malones pas Dievą, nepamiršti maldos, nebijoti žengti Dievo keliu. Po homilijos beveik trisdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Liturgiją vainikavo bendra giesmė Švč. Marijai – Krikščionių Pagalbai dėkojant ir prašant jos užtarimo. Katechezes jaunuoliams ir suaugusiems vedė ses. Liucija Grybaitė FMA, talkino jaunimo vadovė Karolina Sadinauskaitė.

Švč. Mergele Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių