Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ.M.MARIJOS - KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS ATLAIDAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ
Gegužės 24 diena, antradienis

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė pačia iškilmingiausia forma šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kun. Vincentas Lizdenis, kun. Martynas Povilaitis, parapijos kunigai. Arkivyskupas, komentuodamas homilijoje Kanos vestuvių stebuklą, visus tikinčiuosius kvietė savo jėgomis patiems sklidinai pripildyti „vandeniu savo gyvenimo talpas“, o Dievui per Jėzų leisti paversti jį malonėmis ir dovanomis. Po homilijos daugiau nei trisdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Salezietišką pažadą atnaujino seserys salezietės ir saleziečiai bendradarbiai.

Po palaiminimo visus suvienijo procesija, pagerbiant stebuklingąją M. Marijos – Krikščionių pagalbos statulą. Marių gatvėje aidėjo giesmės ir maldos prašant bei dėkojant Švč. M. Marijos malonių.

Liturgiją vainikavo agapė Oratorijoje.

Katechezes jaunuoliams ir suaugusiems vedė ses. Liucija Grybaitė FMA, talkino parapijos jaunimo grupės nariai.

Švč. Mergele Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių