Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ. M. MARIJOS - KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS ATLAIDAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ
Gegužės 24 diena, trečiadienis

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilminga forma šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Eucharistijai vadovavo vyskupas Saulius Bužauskas, koncelebravo mons. Artūras Jagelavičius, kun. Petras Kanapka, parapijos kunigai. Vyskupas, komentuodamas homilijoje Kanos vestuvių stebuklą, visus tikinčiuosius kvietė Švč. Marijoje pastebėti motinišką globą ir pagalbą. Po homilijos trisdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Giedojo Kauno "Vyturio" gimnazijos choras (vadovė Vita Rusteikienė).

Liturgijos pabaigoje visus suvienijo procesija, pagerbiant stebuklingąją M. Marijos Krikščionių pagalbos statulą. Šventoriuje aplink bažnyčią aidėjo gegužinių pamaldų garsai ir maldos prašant bei dėkojant Švč. M. Marijos malonių. Liturgiją vainikavo agapė Oratorijoje.

Katechezes jaunuoliams ir suaugusiems vedė ses. Liucija Grybaitė FMA, talkino parapijos jaunimo grupės nariai.

Švč. Mergele Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių