Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos diena parapijoje
Vasario 24 diena

Kiekvieno mėnesio 24 diena Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje yra ypatinga. Vasario 24 dieną, šeštadienį, buvo meldžiamasi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis, prašant Švč. M. Marijos, Krikščionių pagalbos, užtarimo. Bendruomenė vienijosi į bendras maldas: Rožinį, Šv. Eucharistiją, Švč. Sakramento adoraciją. Vyko jų tiesioginės transliacijos per „Marijos radiją“. Skaitymais adoracijoje rūpinosi parapijos jaunimas, giedojo šlovintojai iš Jėzuitų rektorato.

Parapijos inf.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių