Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos diena parapijoje
Kovo 24 diena

Kiekvieno mėnesio 24 diena Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenei yra labai svarbi ir iškilminga.

Kovo 23-24 dienomis parapijos namų koplyčioje vyko 24 valandų nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Joje dalyvavo visų parapijoje veikiančių grupelių nariai. Į naktinę  adoraciją įsijungė Josvainių bei Pernaravos parapijų pastoracinių tarybų nariai, lydimi klebono kun. Edvino Rimavičiaus. Po šeštadienio Eucharistijos rekolekcijų dalyviai smalsiai susipažino su Palemono lankytinomis vietomis: bažnyčia, oratorija, seserų vienuolynu, S. Nėries muziejumi, Vieškūnų piliakalniu.

Kovo 24 dieną, šeštadienį, parapijos jaunimas oratorijoje visą dieną rišo, puošė verbas, skirtas Kristaus kančios sekmadieniui.

Kovo 24 dieną, šeštadienį, buvo meldžiamasi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis, prašant Švč. M. Marijos, Krikščionių pagalbos, užtarimo. Bendruomenė vienijosi į bendras maldas: Rožinį, Šv. Eucharistiją, Švč. Sakramento adoraciją, kurioms vadovo parapijos kunigai Renaldas Šumbrauskis ir Vidmantas Balčaitis. Vyko jų tiesioginės transliacijos per „Marijos radiją“. Skaitymais adoracijoje rūpinosi parapijos "Šeimos centras", giedojo šlovintojai iš Jėzuitų rektorato.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių