Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos - Krikščionių Pagalbos diena parapijoje
Rugsėjo 24 diena, ketvirtadienis

Kiekvieno mėnesio 24 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijai yra brangi diena.

Rugsėjo 24 dieną vakare šv. Mišias parapijos kunigai aukojo sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis, prašydami ir dėkodami Švč. M. Marijai - Krikščionių Pagalbai. Po Eucharistijos vyko švč. Sakramento adoracija, melstasi Rožinio malda. „Garbinimo valandą“ tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Saleziečiai bendradarbiai aktyviai įsiliejo į liturgiją. Po apeigų pasidžiaugta jų padovanotu užrašu oratorijos pastatui. Saleziečių bendradarbių susitikimas baigėsi veiklos aptarimu ir bendra malda.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių