Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos - Krikščionių Pagalbos diena parapijoje
Balandžio 24 diena, šeštadienis

Šių metų balandžio 24 dieną, šeštadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo minima bendruomenei artima šventė. Kiekvieno mėnesio 24 dieną parapijos bendruomenė mini Marijos - Krikščionių Pagalbos - dieną. Šeštadienio vakaro šv. Mišios aukotos sudėtinėmis intencijomis prašant ir dėkojant Dievo per švč. M. Mariją - Krikščionių Pagalbą. Į bendrą maldą jungėsi parapijos kunigai, seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai ir tikintieji. Susirinkusius suvienijo Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda. Vyko tiesioginė transliacija per „Marijos radiją“.

Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių