Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės atlaidai
Spalio 8 diena

Spalio 8 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė šventė titulinius atlaidus.

Šventės išvakarėse organizuota talka bažnyčios aplinkai sutvarkyti. Geras oras subūrė nemažą būrį talkos dalyvių.

Sekmadienio šv. Mišių homilijose kunigai Renaldas Šumbrauskis ir Vidmantas Balčaitis kvietė tikinčiuosius iš naujo pažinti rožinio maldos istoriją, prasmę ir galybę dvasiniame gyvenime. Kadangi iškilmių procesijai trukdė blogas oras, adoracijos metu bendrai melstasi Rožinio malda. 12.00 val. Šv. Mišiose giedojo Česlovo Sasnausko kamerinis choras (vadovas Mindaugas Radzevičius). Po Eucharistijos tikintieji mėgavosi choro atliekamų giesmių koncertu. Choro atvykimu ir programa rūpinosi Palemono bendruomenės centras (vadovė Rita Agurkienė).

Plačiau parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių