Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ. M. MARIJOS ROŽANČIAUS KARALIENĖS ATLAIDAI
Spalio 7 diena, sekmadienis

Spalio 7 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė titulinius bažnyčios atlaidus.

Iki šventinio sekmadienio visą savaitę talkoje susibūrė nemažas parapijiečių būrys, kuris išgražino šventoriaus aplinką.  

Sekmadienio šv. Mišias aukojo parapijos kunigai. Homilijose svečias diakonas Sigitas Jurkšas kvietė tikinčiuosius naudoti rožinį kaip galingą tikėjimo ginklą dvasiniame gyvenime. Prieš vidudienio Šv. Mišias melstasi  Rožinio malda. Pagrindines Šv. Mišias ir Rožinio maldą transliavo „Marijos radijas“. Po Eucharistijos tikintieji mėgavosi koncertu „Būk pasveikinta Švč. M. Marija“. Dalyvavo pianistė Audronė Juozauskaitė ir solistė Jūratė Bielinytė. Koncerto programa rūpinosi Palemono bendruomenės centras (vadovė Rita Agurkienė).

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių