Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ. M. MARIJOS ROŽANČIAUS KARALIENĖS ATLAIDAI
Spalio 6 diena, sekmadienis

Spalio 6 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė titulinius bažnyčios atlaidus. Ypatingojo Misijų mėnesio sekmadienyje Eucharistijoms vadovavo parapijos kunigai. 12.00 val. šv. Mišias aukojo misionierius kun. Hermanas Šulcas SDB. Vienuolis salezietis ugningai susirinkusiems liudijo apie misijas Ruandoje. „Persekiojimai, žudymai, mirties pavojus, etninis genocidas gali išgąsdinti kiekvieną žmogų, bet tikinčiam neverta bijoti dėl Kristaus meilės, dėl jo išganymo“,- kalbėjo dvasininkas. Eucharistijoje giesmėmis, o po jos koncertine programa visus užbūrė solistas Liudas Mikalauskas. Akompanavo Beata Vingraitė. Susirinkusieji ilgais plojimais dėkojo už koncertą. Rožinio maldą ir pagrindines šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“. Koncerto programa rūpinosi Palemono bendruomenės centras (vadovė Rita Agurkienė) ir ses. Liucija Grybaitė FMA.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių