Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ. M. MARIJOS ROŽANČIAUS KARALIENĖS ATLAIDAI
Spalio 4 diena, sekmadienis

Spalio 4 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė titulinius bažnyčios atlaidus.

10.00 val. šv. Mišiose parapijos kunigai meldėsi už a.a. Petrą Dumbliauską SDB, minint 3-iąsias mirties metines.

Vidudienio šv. Mišioms vadovavo misionierius kun. Onorino Pistellato SDB, atvykęs iš Telšių. Vienuolis salezietis homilijoje italų kalba kvietė tikinčiuosius, ypač jaunimą pamilti rožinio maldą tarsi rožes, kuriomis buvo išdabinta šventovė. Homiliją į lietuvių kalbą vertė ses. Liucija Grybaitė FMA. Eucharistijoje giedojo Vaidas Vyšniauskas ir Audronė Juozauskaitė. Po Šv. Mišių liturgijos bažnyčioje Vaidas Vyšniauskas (tenoras) ir Audronė Juozauskaitė (vargonai) dovanojo tikintiesiems koncertą „Prie Viešpaties kojų“.  Susirinkusieji ilgais plojimais dėkojo už nuostabų koncertą. Koncerto programa rūpinosi Palemono bendruomenės centras (vadovė Rita Agurkienė) ir ses. Liucija Grybaitė FMA.

Šventės metu po kapitalinio remonto vėl sklido bažnyčios vargonų garsai. Šių metų vasarą kapitalinius vargonų remonto darbus atliko vargonų meistras Aloyzas Lizdenis. Koncerto pabaigoje parapijos klebonas dėkojo visiems aukotojams ir rėmėjams, kurių dėka atgimė vargonų muzika Palemono bažnyčioje.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių