Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ. M. MARIJOS ROŽANČIAUS KARALIENĖS ATLAIDAI
Spalio 3 diena, sekmadienis

Spalio 3 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė titulinius atlaidus – bažnyčios vardadienį.

10.00 val. šv. Mišiose giedojo Petrašiūnų bendruomenės choras „Monte Pacis“, kuriam vadovauja mūsų bažnyčios vargonininkas Arvydas Paulauskas.

Prieš vidudienio šv. Mišias melstasi Rožinio malda, kurį tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. 12.00 val. Šv. Mišias aukojo svečias mons. Vytautas Grigaravičius. Dvasininkas homilijoje priminė Rožinio maldos istoriją bei liudijo jos galingą dvasinę jėgą šiais laikais. Eucharistijoje giedojo Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras „Cantate Domino“ (vadovas Rolandas Daugėla). Vyko tiesioginė šv. Mišių transliacija per „Marijos radiją“.

Po Šv. Mišių liturgijos bažnyčioje tikintiesiems choras „Cantate Domino“ dovanojo sakralinės muzikos koncertą. Tikintieji buvo sužavėti nuostabiu įvairių žanrų giesmių atlikimu. Padėką paliudijo plojimai ir šypsenos. Koncerto programa rūpinosi Palemono bendruomenės centras (vadovė Rita Agurkienė) ir ses. Liucija Grybaitė FMA.

Dėkojame visiems atlaidų šventės kūrėjams ir dalyviams! Ačiū Povilui Baltrušiui už nuotraukas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių