Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
ŠVČ. M. MARIJOS ROŽANČIAUS KARALIENĖS ATLAIDAI
Spalio 9 diena, sekmadienis

Sekmadienį parapijoje vyko tituliniai – Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės – atlaidai. Vidudienio šventas Mišias aukojo svečias kunigas Arūnas Simonavičius, o liturgiją papuošė tenoras Egidijus Bavikinas, akompaniatorė Beata Vingraitė.

 Kunigas homilijoje priminė, kad kalbant Rožinį į Mergelę Mariją kreipiamės tiek kartų, kiek Šventajame Rašte yra Psalmių, t.y. šimtą penkiasdešimt. „Meldžiantis labai svarbu ne tik išsakyti žodžius, bet ir juos apmąstyti. Dauguma kalbėdami maldos „Sveika, Marija“ žodžius, nesusimąstome apie labai svarbų žmogaus gyvenime laiką – mirties valandą. Tinkamo amžiaus pradėti ruoštis išėjimui iš šio pasaulio nėra, nes mes nežinome kada ateis mūsų mirties valanda. Mergelė Marija, būdama mūsų Motina, globėja ir guodėja nuramina iškeliaujant ir užtariamus pas Dievą“,- kalbėjo svečias.

Po Šv. Mišių koncerto giesmė ir muzika tapo viena, kiekvienam leidusi pajusti Dievo Sūnaus Jėzaus, Švč. M. Marijos ir tarpusavio bendrystės harmoniją.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie atlaidų šventės.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių