Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Švč. Sakramento adoracija su parapijos jaunimu
Rugpjūčio 30 diena

Rugpjūčio 30 dieną, trečiadienį, parapijos jaunimas susibūrė Švč. Sakramento adoracijai parapijos namų koplyčioje. Šlovinimui talkino Judita, Dovilė ir Julius iš Jėzuitų bažnyčios rektorato. Jaunimas naudojosi Susitaikymo sakramento galimybe. Susitikimas baigtas bendra agape ir pasitarimu dėl dalyvavimo Šiluvos atlaiduose.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių