Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Talka bažnyčios rūsyje
Kovo 19 diena, šeštadienis

Šeštadienio vidurdienį Palemono bažnyčios rūsyje vyko bendruomeninė talka. Saugios vietos – slėptuvės tvarkybos darbus „pasufleravo“ dabartinė situacija Europoje. Bendro rūpesčio vienijami parapijos tikintieji darbščiai švarino rūsį, ruošė patalpas žmonių gelbėjimui karo metu ar kitokios nelaimės atveju. Trumpo atokvėpio metu Viktorija iš Ukrainos supažindino talkos dalyvius su pagrindinėmis pasiruošimo ekstremaliai situacijai ir elgesiu karo metu. Patalpos dalinai pritaikytos slėptuvės funkcijai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių