Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Talkos dienos ruošiantis atlaidų šventei
Gegužės 21 diena, antradienis

Įvairiomis gegužės mėnesio dienomis Palemono parapijos šventoriaus teritorijoje vyko talkos dienos, skirtos Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidų šventimui gegužės 24 dieną. Talkoje dalyvavo jaunuoliai, kurie šventės metu priims sutvirtinimo sakramentą. Aktyviai įsijungė ir seserys salezietės. Parapijos Pastoracinė taryba ir pavieniai parapijiečiai tradiciškai atsiliepė į kvietimą. Tradiciškai atvyko UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro“ Floristikos ir Apželdinimo grupių mokinės, kurioms vadovavo mokymo organizatorė Audronė Linkevičienė ir profesijos mokytoja Jovita Šidlauskienė.

Talkų metu dalyviai dažė,plovė langus, gražino parapijos namus, oratoriją. Šventoriuje apželdintos erdvės, sutvarkyta aplinka. Už dovanotas gėles dėkojame A. Virbickienės gėlininkystės ūkiui „Sodo rožė“.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių