Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vaikų dienos centrų šventė Palemone
Gegužės 31 diena, penktadienis

Gegužės 31 d. tradiciškai į Palemono bažnyčios žaliąsias erdves atvyko apie 150 vaikų ir jaunimo iš įvairių vaikų dienos centrų. Visi susibūrė švęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną. Šventę sudarė bendra meninė programa, įvairūs užsiėmimai bei ant šventoriaus vidinės sienos atsiradęs grafiti piešinys, kurį įniciavo VšĮ „Kaunas 2022“. Visą popietę skambėjo juokas, muzika dainos ir šokiai. Vaikai žaidė futbolą, o šventės kulminacija - labai didelis ir labai skanus tortas.

Rėmėjų, bendradarbių ir Palemono parapijos bei seserų saleziečių svetingumo dėka, ši šventė tapo tradicija ir vyksta jau devintus metus, suteikianti vaikams daug džiaugsmo ir bendrystės.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių