Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
VAIKŲ PIRMOSIOS EUCHARISTIJOS ŠVENTĖ
Gegužės 22 diena, šeštadienis

Š. m. gegužės 22 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje grupė vaikų priėmė pirmą kartą Švenčiausiąjį Sakramentą. Homilijoje kun. Vidmantas Balčaitis kvietė vaikus nebijoti artinti prie Jėzaus ir Komunijos metu, ir kasdienybėje. Nuo rugsėjo mėn. vaikams katechezes vedė Kotryna Lipavičiūtė.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių