Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
VAIKŲ PIRMOSIOS EUCHARISTIJOS ŠVENTĖ
Gegužės 22 diena, šeštadienis

Š. m. gegužės 22 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje grupė vaikų priėmė pirmą kartą Švenčiausiąjį Sakramentą. Homilijoje kun. Vidmantas Balčaitis kvietė vaikus nebijoti artinti prie Jėzaus ir Komunijos metu, ir kasdienybėje. Nuo rugsėjo mėn. vaikams katechezes vedė Kotryna Lipavičiūtė.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių