Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vairuotojų ir keliautojų dienos minėjimas
Rugsėjo 25 diena, sekmadienis

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenėje buvo minima keliautojų ir vairuotojų. emigrantų ir pabėgėlių diena. Parapijos kunigai homilijose kvietė tikinčiuosius būti atsakingais eismo dalyviais. Po kiekvienų šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios buvo šventinami automobiliai ir kitos transporto priemonės.

10.00 val. šv. Mišiose dalyvavo Kauno apskr. VPK VTV BPV vyr. specialistė Rasa Zinkevičienė, kuri pateikė statistinius duomenis apie daugėjančias mirtis ir sužalojimus autoįvykiuose. Bendruomenės pareigūnė kvietė visus būti ypatingai atsakingais eismo dalyviais, ypač tamsiu paros metu.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių