Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Valstybės dienos minėjimas
Liepos 6 diena, šeštadienis

Liepos 6 dienos vakare Palemono bendruomenės nariai susibūrė švęsti Valstybės - karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Visus susirinkusius pasveikino ir padėkomis apdovanojo Palemono bendruomenės centro vadovė Rita Agurkienė. Gerą nuotaiką dainomis kūrė ansamblis „Marių banga“ (vadovė Loreta Vaitkuvienė). Visus suvienijo „Tautiškos giesmės“ giedojimas, dainavimas ir bendra nuotrauka.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių