Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Valstybės dienos minėjimas
Liepos 6 diena, trečiadienis

Minint Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną vakaro šv. Mišiose melstasi už tėvynę Lietuvą. Tradiciškai 21.00 val. prie bažnyčios būrėsi žmonės „Tautiškos giesmės“ bendram giedojimui. Programą ruošė Palemono bendruomenės centras. Šventinę nuotaiką suteikė ansamblis „Marių banga“.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių