Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Vasario 11-osios dienos sekmadienis Palemone
Vasario 11 diena

Šių metų vasario 11 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Viešpaties dieną. Visose šv. Mišiose melstasi už ligonius ir sergančius bei pageidaujantys turėjo galimybę priimti Ligonių patepimą bažnyčioje. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus iškilmingai tikintieji solidariai paaukojo Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

12.00 val. Eucharistijoje giedojo vyrų choras ,,Perkūnas". Choro vadovas Romaldas Misiukevičius. Po Šv. Mišių Palemono gimnazija ir choras ,,Perkūnas" bendruomenei dovanojo meninę programą minint Lietuvos Valstybės 100-metį.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos ,,Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių