Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Velykinis sveikinimas

Brangūs  parapijiečiai, parapijos aukotojai, rėmėjai, bendradarbiai,

Šventų Velykų tikrovė – prisikėlęs Kristus – tegul būna vilties ir džiaugsmo žinia Jūsų širdims, namams ir šeimoms. Tegul ji palaiko mūsų gyvenimą šiandien ir veda į ateitį.

    Su Prisikėlusiojo Kristaus ramybės palinkėjimu –

Palemono parapijos kunigai Renaldas ir Vidmantas

2020 m. Šv. Velykos

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių