Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Velykinis sveikinimas

Aleliuja!

Džiugiai dalijamės su Jumis nuoširdžiais sveikinimais šventų Velykų proga. Pati brangiausia krikščionims tikėjimo šventė – Kristaus Prisikėlimas – tegul atgaivina ir pripildo Jūsų širdis bei namus ramybės, džiaugsmo, taikos ir pasitikėjimo ateitimi.

Palemono parapijos kunigai Renaldas ir Vidmantas

2022 m. Šv. Velykos

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių