Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Velykų V-asis sekmadienis
Gegužės 15 diena, sekmadienis

Sekmadienio liturgiją pradžiugino vaikų Pirmosios Komunijos šventė 12.00 val. šv. Mišiose. Šv. Mišias aukojo kun. Vidmantas Balčaitis. Katechezes vedė Ingrida Knyš.

10.00 val. šv. Eucharistijoje dėkota Dievui už parapijos vargonininko Arvydo Paulausko 45-ius gyvenimo metus bei prašyta reikiamų malonių.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių