Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Verbų sekmadienis
Kovo 28 diena, sekmadienis

Š.m. kovo 28 dieną, Verbų sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje šv. Liturgija visus atėjusius nuteikė Didžiosios savaitės šventimui. Šv. Mišiose parapijos kunigai šventino verbas, kartu su tikinčiais skaitė Kančios istoriją. Aktyviai švęstas Atgailos sakramentas, ruošiantis šv. Velykų iškilmei.

Nuo pat Verbų sekmadienio ryto parapijos jaunimo grupės atstovai šventoriuje platino savo sukurtas verbas, rinko aukas jaunimo vasaros stovyklai.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių