Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
VERBŲ SEKMADIENIS
Balandžio 10 diena, sekmadienis

Balandžio 10 dieną, Verbų sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje šv. Liturgija visus įvesdino į pasiruošimą Velykų iškilmei. Parapijos kunigai šventino verbas, kartu su tikinčiais skaitė Kristaus Kančios istoriją. Aplink bažnyčią vinguriavo Verbų procesija. Aktyviai švęstas Atgailos sakramentas, ruošiantis šv. Velykų iškilmei.

Nuo pat Verbų sekmadienio ryto parapijos jaunimas šventoriuje platino savo sukurtas verbas, rinko aukas jaunimo vasaros stovyklai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių